Spring til indhold

Om virksomheden

Jeg har igennem mange år, via mine ansættelser i flere forskellige brancher og virksomheder, specialiseret mig i at identificere forbedringspotentialer ved at identificere organisationernes interne processer og derigennem sikre kendskabet til det interne flow, både i ledelsen og blandt medarbejderne generelt.  

Gennem min erhvervskarriere har jeg arbejdet på begge sider af skrivebordet, både for de certificerende organer og i positioner som kvalitetschef. Derigennem har jeg en god indsigt i, hvilke forventninger der er på begge sider, og det er det, mine kunder nu drager fordel af.

At have arbejdet for de certificerende organer gør, at jeg har et indgående kendskab til de mest kendte ISO-standarder som 9001, 14001 og 45001, ligesom jeg også har arbejdet med AS- serien bestående af 9100, 9110 og 9120. Ydermere har jeg stor erfaring med den civile luftfart, hvor jeg igennem mange år har arbejdet med Part 145 og ASA-100. 

Hvis man som organisation ønsker at blive certificeret til en eller flere af ovenstående standarder hjælper vi organisationen gennem hele processen fra sikring af dokumentation til kontakt til certificerende organer og selve certificeringsprocessen.

Rudolf Freelance & Consulting v./Henrik Rudolf er startet som enkeltmandsvirksomhed den 1. september 2018 og udvidede staben med Mikkel 1. september 2022 og er sat i verden for at hjælpe din organisation med basis i de erfaringer, jeg selv har gjort mig.

Jeg kommer med en solid baggrund i kvalitetskontrol og kvalitetsstyring samt auditering fra flere forskellige virksomheder hvor jeg har arbejdet med ISO 9001, ISO 14001 samt IATF 16949.

Jeg har en baggrund som maskinarbejder og produktionsteknolog. Derudover er jeg Lean Six Sigma Green belt og IRCA registreret lead auditor på ISO 9001.

Mit fokus område hos Rudolf Freelance & Consulting er auditering på ledelsesstandarderne ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.

Hvad er anderledes?

Motiverende

Rudolf Freelance & Consulting sikrer, at din organisation er en aktiv deltager i opgaven. Dette gøres ved inddragelse af hele organisationen, ved f.eks. gennemgang af processerne, så det sikres, at alle relevante medarbejdere har givet deres input, hvilket sikrer ejerskab og forståelse for sammenhængene.

Plan, do, check, act

Rudolf Freelance & Consulting afdækker hovedprocesserne og nedbryder disse i underliggende processer. Dette gøres hele tiden med Plan – Do – Check – Act som mindset, da dette sikrer den løbende forbedring.

Procesorienteret

Rudolf Freelance & Consulting tager altid udgangspunkt i processerne i organisationen, hvilket ofte også kortlægger de interne dataflows med henblik på at indtænke GDPR.

Erfaring

Værdiskabende konsulentbistand

Rudolf Freelance & Consulting tager altid udgangspunkt i processerne i organisationen, hvilket skaber den største værdi for kunden.

 

KONSULENTBISTAND
AUDITS
CERTIFICERINGER

Forretningsbetingelser

Som udgangspunkt forbeholder Rudolf Freelance & Consulting sig en betalingsfrist på 10 dage fra fakturadato, dog kan anden betalingsfrist aftales individuelt.

Som hovedregel faktureres det fulde beløb når opgaven er udført som i den aftalte opgave beskrivelse, dog kan evt. del-fakturering aftales individuelt. Opgave beskrivelsen vil udover selve opgaven også beskrive evt. øvrige fakturerbare beløb som eksempelvis udlæg til rejser, forplejning og overnatning der er aftalt mellem kunden og Rudolf Freelance & Consulting.

Fakturaer kan fremsendes som PDF-fil ligesom der også kan faktureres via EAN nummer.

Ved for sen indbetaling fremsendes rykkerskrivelse der pålægges et rykkergebyr på kr. 100, – samt kompensationsgebyr på kr. 310, -.

Ved fortsat manglende betaling efter fremsendelse af rykkerskrivelse vil sagen overgå til inddrivelse/retslig inkasso hos advokat efter én sidste varsling og uden yderligere varsling. Sidste varsling vil indeholde en betalingsfrist på 10 dage fra dato på varsling samt et inkassogebyr på kr. 100, – jf. rentelovens § 9a, stk.1, jf. stk. 3 og iht. inkassoloven.

Adresse:
Karlskronagade 1, 5. th. 2150 Nordhavn

Email: henrik@rudolf-freelance.dk

Mobil: +45 20 40 51 50

CVR. nr. 31690897